Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen mentale en fysieke gezondheid.

 

Ik vraag van U dat U mij meteen inlicht als uw gezondheid u niet toelaat om bepaalde opdrachten uit te voeren. U bent hier heel eerlijk en open over.

 

 U bent geïnformeerd dat ik geen dokter ben.  Ik kan en zal u in die hoedanigheid  geen advies of behandeling geven.

 

Moest uw hulpvraag er eentje van zulk elan zijn dat er meer specifieke hulp nodig is dan zal ik u er op wijzen contact op te nemen met specialisten.

 

 Verder  kan ik op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens uw verblijf hier op mijn terrein.

 

 Zowel binnenshuis als buiten met  en rond de paarden. Ommegang met een van mijn paarden gebeurt geheel op eigen risico. U kunt mij geen enkele vergoeding vragen ingeval van schade van welke aard dan ook.

 

 

Wat kan u van mij verwachten:

Ik ben bereid mij met een  zuivere intentie te engageren aangaande de methodiek en zal hier tijdens uw traject 100 % mijn best voor doen, dit met de nodige discretie en vertrouwen.

Zeer zeker heb ik tijdens al onze gemaakte afspraken tegenover u een “inspanningsverplichting”,maar geen“resultaatverplichting”.

 

Ik ga er van uit dat u als coachee eerlijk en transparant zult deelnemen aan de gesprekken en u zal inzetten. U neemt alle verantwoordelijkheid over uw eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die we samen doorbrengen als daarna. U onderneemt op eigen initiatief actie met het oog op het bereiken van resultaat.

 

Ik, als uw coach, wil u er ook op attent maken dat ik mij na elke afronding van een afspraak/sessie/workshop ... zonder opgave van rede de voortzetting van een traject of verdere deelname van  u als coachee, kan stopzetten. Vooruitbetaalde betalingen kunnen in dat geval teruggestort worden.

 

 

Betalingsvoorwaarden  en  annulatie policy:

 

Het is mogelijk om een factuur te bekomen.

 

Wij hebben bankcontact .

 

Voor elke afspraak  dient er een voorschot betaald te worden. Verdere info en instructies hieromtrent worden u verstrekt per mail. (afspraken/reserveringen worden enkel per mail bevestigd)  Zonder voorschot is uw aanvraag / reservering niet definitief.

 

U wilt uw afspraak verzetten

 U verliest 50 % van uw voorschot en  de geldigheidsdatum van de rest van uw voorschot is 3 maanden .   Met het maken van een nieuwe afspraak/reservering zal bovenop uw resterende  voorschot  een nieuw voorschot gevraagd worden.

 

Voorschotten zijn op persoonlijke naam en kunnen niet doorgegeven worden

 

Bij volledige annulatie of no-show

 

Uw voorschot wordt niet teruggestort.  

" The Honest Horse "

Coachen met  behulp van Paarden.

The Honest Horse

Roesstraat 13

3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)